САЙТ НА I Г КЛАС!

Стандартен

Нашето красиво есенно листо, оцветено от сръчните ръчички и чистото детско въображение. Сътворено в екип с радост и вдъхновение.

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ

Добре дошли в 1. клас

Реклама

Стандартен

„ЕДНА ИСТИНСКА ПРИКАЗКА“

Участват деца от 3 в клас

–––––––––––––––

24  май

Made with Padlet

––––––––––––––––––––––––

„ЕДНА ИСТИНСКА ПРИКАЗКА“

Участват деца от 3 в клас и техните родители

–––––––––––––-

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

––––––––––––––––

АНИМАЦИЯ

ОТ ВАНЕСА КОЗАРЕВА

––––––––––––––––––––

ВЕСЕЛИ ЗАНИМАНИЯ

https://www.facebook.com/thedadlab/?__tn__=kCH-R&eid=ARB-fjGh2gfm-y9kVFUv48UgGTCDkPKGA3X1Mkp1LMy0e1IBUH0_dRAcK0J2K2N75NUrTfohY35FeHfy&hc_ref=ARRYSarqjAWVxbCIqjYP0f9PvpFDo1NxhdLsrregEp7HAMd3Kfw6cvo22uUAxQ1OWGA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAgDgYAWDDY8EudZVGw4eeAVZOREquBW2Q1NSmdYAf3SIW86oqnvS8-VEYLsc7Pn7u8ojOOJIvIy5aAkgrlDsbV_Ns0HOZkin8gVADXPNOeIx6_2SeqJcc6SZEW_iKzfsIw0–h-KRpGWePQ2aqET-7pl4gUwj8Ut2oDpwS0ThzpSW2RG1SWtkIqr7c6Lj5WgEn4xzKGHb1ftYpnoCwS7l94t5ZAbOPfpS5jdVuCrRsW1RMbxGJRI875yub3R-HnPX276uDKJDuRb3-Du-RsymDJHJGaVenoPV-EDBqVfo_Y3946mG_XSlbzAvTs5qHH_GHqfpYgYrjuDiVZy24n_a45QYuJhShLwnq-Ee1RrL73pTR4Bo

–––––––––––––––––––––

КРИСКО И ПРИЯТЕЛИ: https://youtu.be/khrxBvc5FMQ